Kauban ang Commission on Population and Development caraga, nagpasidungog sa mga magtutudlo human sa matag-tuig nga pag selebrar sa International Teachers’ Daya kada Oktubre sa ilang paningkamot aron masiguro nga ang mga kabatan-unan ma andam sa ilang papel sa katilingban.

Sa karong tuig nga temang, “Teachers at the Center of Education Recovery,” padayon ang POPCOM Caraga sa pakig tampo niini sa mga tulunghaan aron makahatag ug saktong kaalam ug impormasyon ang mga kabatan-unan mahitungod reproductive health, fertility ug development pinaagi sa klase klaseng interventions.

Kaniadtong Hulyo 10, nagpahigayon ang POPCOM ug Sexually Health and Personally Empowered SHAPE adolescents module webinar sa mga estudyante ug magtutudlo sa Surigao State Colleges and Technology, ug sama usab nga module training alang sa 42 ka magtutudlo sa tagsatagsang distrito sa School Division sa Butuan aron mapatas-an ang ilang kahanas ug kapasidad sa pag dumala sa reproductive health concerns sa ilang gma estudyante.